ΣΙΝΕ-ΜΑΖΙ!

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου με προβολές φιλικές προς τα άτομα με αυτισμό

Η Creativa διοργάνωσε το πρώτο Φεστιβάλ συμπεριληπτικού κινηματογράφου για άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή στην Αθήνα.

Τα άτομα με αυτισμό, συχνά δυσκολεύονται να επισκεφθούν έναν χώρο πολιτισμού, συγκεκριμένα ένα σινεμά, καθώς οι χώροι δεν τηρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές προσβασιμότητας με συνέπεια να μην είναι φιλικοί προς αυτά. Πολλές φορές το σκοτάδι, ένας δυνατός ήχος ή μουσική, μια έντονη εναλλαγή εικόνων αποτελούν αρνητικά ερεθίσματα και μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και τη ψυχολογία των θεατών με αυτισμό. Η αντίδραση τους είναι άμεση και πολλές φορές φέρνει σε δύσκολη και αμήχανη θέση τόσο τα ίδια τα άτομα και τους συνοδούς τους, όσο και τους υπόλοιπους θεατές. Αυτό έχει ως συνέπεια την κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση των ατόμων με αυτισμό και των οικείων τους.

Η ομάδα της Creativa, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες σε θέματα ΑμεΑ αλλά και ανθρώπους του κινηματογραφικού χώρου, ερευνήσαμε και να καταρτίσαμε το κατάλληλο πλάνο διαμόρφωσης χώρων και συνθηκών προβολής μιας ταινίας για θεατές με αυτισμό (αίθουσες με χαμηλό φωτισμό, αποφυγή διαφημίσεων, αρκετός χώρος για αλληλεπίδραση κτλ). Παράλληλα, εκδόσαμε έναν πρακτικό οδηγό με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή των ειδικά διαμορφωμένων προβολών τον οποίο διαθέτουμε δωρεάν προς ενημέρωση, προτροπή για διάδοση και εφαρμογή της καλής πρακτικής προς συλλόγους/φορείς ΑμεΑ, κινηματογράφους και ευρύτερο κινηματογραφικό κοινό.

Για την διεξαγωγή του 1ου Φεστιβάλ Σινέ-Μαζί! εκπαιδεύσαμε το προσωπικό ενός σινεμά, ώστε να είναι σε θέση αφενός να φροντίσει για την πρακτική εφαρμογή των ειδικά διαμορφωμένων συνθηκών, αφετέρου να αλληλεπιδράσει κατάλληλα με τα άτομα με ΔΑΔ και τους συνοδούς τους.